Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere overledenen worden begraven die geen familieband met elkaar hebben. Een dergelijk graf wordt voor de duur van tien jaar gehuurd van de gemeente Emmen. Deze termijn kan niet worden verlengd. Na deze termijn wordt het graf geruimd. De belanghebbende, diegene die contactpersoon is voor een algemeen graf, wordt hiervan altijd in kennis gesteld.

Wat is een particulier graf >>
Welke regels gelden er bij begraven en cremeren? >>

Voor meer informatie over uitvaartverzorging in Drenthe en het regelen van een crematie of begrafenis leest u meer op Vermeer Uitvaartzorg >>

Terug naar begraven >>

Bron: Gemeente Emmen