Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Zo zijn er regels voor begraven en cremeren. Naast de wet is er ook nog een Besluit op de lijkbezorging en zijn er enkele ministeriële regelingen. Deze vormen een gedetailleerde uitwerking van de wettelijke regels.

Wanneer en waar begraven of cremeren?

Voor begrafenissen en crematies gelden de volgende regels:

  • Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Dit in verband met een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast geeft de termijn nabestaanden de tijd te kiezen tussen crematie en begraven. Binnen 36 uur na overlijden is begraven of cremeren alleen mogelijk met toestemming van de officier van justitie en de burgemeester.
  • Een overledene mag niet later begraven of gecremeerd worden dan 6 werkdagen na het overlijden, tenzij de burgemeester daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze maximumtermijn is opgenomen in de Wlb omdat een overledene uiteindelijk een bestemming moet krijgen.
  • Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats of gecremeerd worden in een crematorium, tenzij de gemeente toestemt.

Meer lezen over het regelen van een uitvaart door Vermeer Uitvaartzorg>>
Meer lezen over begraven in Emmen>>
Meer lezen over een crematie in Emmen>>