Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

De nieuwe begraafplaats Zevenberg aan de Fluitenbergseweg in Hoogeveen dankt haar bijzondere kwaliteit en sfeer aan de landelijke ligging en de landschappelijke benadering. Een groot glooiend veld van honderd bij tweehonderd meter met natuurlijke vegetatie en boomgroepen van berk en eik langs de randen bepalen het beeld van de begraafplaats.

De driedeling in Veld, Transcedron en Laan zorgt voor een heldere en functionele organisatie.
In de Laan vindt de verkeersafwikkeling en het parkeren plaats.

In het Transcedron, de overgangszone tussen Laan en Veld van vijftien meter breed en tweehonderd meter lengte, opgebouwd uit dertien gemetselde open kamers die in de tijd zullen worden ontwikkeld.De contouren van de resterende 12 kamers zijn voorlopig voorzien van beukenhagen.
Hier worden kamers gerealiseerd iedere keer als een in gebruik zijnde kamer vol is.
Als het Transcedron geheel is gerealiseerd kan het Veld via zes toegangen door het Transcedron worden betreden. De Laan en het Transcedron krijgen een bomendak.

Het veld, waarin de begravingen plaatsvinden, krijgt een meer open karakter.
Noordelijk van het Veld is een uitvaartcentrum met crematorium gepland en is ook een reservering voor een tweede Veld met meer natuurlijk begraven opgenomen.

Op begraafplaats Zevenberg kunnen nabestaanden ook zelf een grafplek uitzoeken. Daar zijn
wel bepaalde voorwaarden en extra kosten aan verbonden. Het is niet mogelijk een grafplek te reserveren voordat iemand is overleden.

Voor meer informatie over begraven in Hoogeveen kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24. U kunt ook bellen: 14 0528

Lees meer over uitvaartverzorging door Vermeer Uitvaartzorg>>