Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Vermeer Uitvaartzorg helpt bij het voorbereiden, regelen en uitvoeren van begrafenissen en crematies in Drenthe en een deel van Groningen en Overijssel. Voor ons is het realiseren van een mooie herinnering maatwerk. Voldoende tijd en persoonlijk contact zijn voor ons erg belangrijk. Dit persoonlijk contact is de kern van onze dienstverlening. Op deze manier wordt duidelijk welke wensen er zijn en gezocht naar een invulling die hierbij aansluit.

Veel mensen maken de keuze voor begraven of cremeren op gevoel. Ook kan de keuze tussen een begrafenis of crematie worden ingegeven door traditie of religieuze redenen. Het kan fijn zijn om met u familie en vrienden te praten over uw wensen. U kunt ons wensenformulier eventueel als leidraad gebruiken.

De gemeente Meppel beschikt over een Algemene Begraafplaats aan de Zomerdijk in Meppel (Edison) en een Algemene Begraafplaats aan de Schuurmansweg in Nijeveen. Bij overlijden van een persoon koopt u een “eigen” grafrecht. U kunt meerdere aansluitende graven reserveren. Uw grafrecht geldt voor minimaal 20 jaar, deze termijn kan per 10 jaar worden uitgebreid tot maximaal 100 jaar of eeuwig. Het recht op een “algemeen” graf geldt 10 jaar. U kunt de huurperiode steeds met 10 jaar verlengen.

Naast de twee Algemene Begraafplaatsen liggen er in de gemeente nog een aantal andere begraafplaatsen.
Joodse Begraafplaats Meppel  
Katholieke Begraafplaats Meppel  
Hervormde Begraafplaats Nijeveen 
Begraafplaats Kolderveen-Dinxterveen 

Bron: Gemeente Meppel