Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Vermeer Uitvaartzorg kan u helpen bij het voorbereiden, regelen en uitvoeren van begrafenissen en crematies. Bij ons is persoonlijk contact erg belangrijk. Hierdoor wordt duidelijk welke wensen er zijn en gezocht naar een invulling die hierbij aansluit.

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar.

De begraafplaats ligt aan de noordwestzijde van het dorpsgebied van Zuidwolde aan de Meppelerweg. Het westelijke deel is het oudste gedeelte. De begraafplaats is ingebed in een oude, waardevolle lanenstructuur. Deze structuur manifesteert zich vooral aan de westkant (zandweg met zware laanbeplanting). Aan de oostzijde omzomen zware houtsingels een open gedeelte. Ook de Meppelerweg aan de noordzijde van de begraafplaats is voorzien van forse laanbomen.

Voor crematies kunt u terecht bij één van de crematoria in Meppel, Assen, Zwolle of Emmen.

Lees meer over het regelen van een uitvaart in gemeente De Wolden>>
Lees meer over het regelen van een crematie>>
Lees meer over Vermeer Uitvaartzorg>>