Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen betreft het regelen van de uitvaart van ............ 
Bijgesloten vind u de begroting van de tot heden gemaakte afspraken.