Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden.

Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Wat moet er gebeuren als iemand is overleden?

Kort na een overlijden komt er veel op u af. We proberen aan te geven wat u kunt verwachten, en wat u kunt doen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Arts waarschuwen

Waarschuw de arts. De arts heeft de plicht zo snel mogelijk te komen en het overlijden en de oorzaak daarvan officieel vast te stellen (als uw dierbare in een verpleeghuis of ziekenhuis is overleden, wordt dit van daaruit geregeld).

Verklaring van overlijden

Vervolgens zal de arts een verklaring van overlijden afgeven en een verklaring van de oorzaak van overlijden (A en B-verklaring). Deze verklaringen zijn nodig voor verdere afhandeling van de wettelijke voorschriften en administratieve zaken op het gemeentehuis. In de meeste gevallen doet de uitvaartverzorger aangifte van overlijden. Dit moet in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. U kunt ook zelf aangifte doen van overlijden.

Familie en vrienden op de hoogte brengen

Tijdens het wachten op de arts of na diens bezoek kunt u het best eerst uw naaste familie telefonisch op de hoogte brengen van het overlijden.
 

Uitvaartondernemer bellen

Vervolgens kunt u ons bellen op telefoonnummer 0591 22 79 22. Ik maak met u een afspraak om op zeer korte termijn bij u langs te komen om de meest dringende zaken te bespreken. Dat kan het beste met meerdere directe nabestaanden die mee willen praten en denken over de eerste bestemming van de overledene, de uitvaart en de rouwkaart.
 

Klaarleggen van kleding en papieren

Als u er toe in staat bent, kunt u alvast wat spullen opzoeken en klaarleggen. Bijvoorbeeld kleding voor de overledene, het trouwboekje (indien van toepassing en aanwezig), beschreven uitvaartwensen van overledene, adressenlijst voor rouwkaarten,uitvaartverzekering (indien aanwezig).