Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Een particulier graf is een graf met een zogenaamd uitsluitend recht. Dit houdt in dat de rechthebbende van een graf bepaalt wie er in dat graf wordt begraven. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kunnen graven niet gekocht worden. Men kan alleen een uitsluitend recht vestigen. Met andere woorden: voor een bepaalde periode krijgt een rechthebbende de mogelijkheden zelf te bepalen wie er in het graf begraven wordt. Ook wanneer een urn wordt bijgezet in een graf of wordt bijgezet in een urnenmuur is er sprake van een particulier graf.

Termijn van het grafrecht

Bij een particulier graf geldt een bepaalde termijn van minstens 10 jaar, die telkens met 10 jaar kan worden verlengd, echter kan de begraafplaats zelf bepalen voor welke periode zij verlengen. De wettelijk minimale verlenging is 5 jaar; de maximale is 20 jaar. De begraafplaats brengt u bij het verlopen van een particulier graf op de hoogte van het aflopen van de termijn.

Mocht de rechthebbende, of contactgegevens van de rechthebbende onbekend zijn, wordt het verlopen van de termijn door de begraafplaats aangekondigd via een informatiebord bij de ingang van de begraafplaats of bij het specifieke graf zelf

Rechthebbende

De rechthebbende is contactpersoon voor de gemeente en ontvangt alle documenten. Een particulier graf is een keuze voor iedereen die langere tijd de beschikking over een graf wil hebben. Bij het verstrijken van de termijn krijgt de rechthebbende een bericht van de gemeente. De rechthebbende kan hiermee aangeven of hij/zij het graf wil verlengen voor een periode van tien jaar, of niet. Als de uitgifteperiode niet verlengd wordt, vervalt het graf aan de gemeente.

Kindergraf

Voor kindergraven worden er alleen particuliere graven uitgegeven. Deze zijn verdeeld in twee leeftijdscategorieën, namelijk voor de leeftijd nul tot één jaar en voor de leeftijd één tot en met vijf jaar. Hierbij gelden afwijkende afmetingen. 

Wat is een algemeen graf? >>
Welke regels gelden er bij begraven en cremeren? >>

Voor meer informatie over uitvaartverzorging in Drenthe en het regelen van een crematie of begrafenis kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Contact met Vermeer Uitvaartzorg >>