Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Voldoende verzekerd? Gratis check (2 min.)

Circa 60 procent van alle huishoudens heeft een verzekering om de kosten van de begrafenis of crematie te dekken. In de meeste gevallen is het verzekerd bedrag niet toereikend. In sommige gevallen komen mensen zelfs in financiële problemen of kunnen belangrijke wensen niet worden ingewilligd.

Vul uw polisgegevens in en doe de check.

Naam van de verzekerde *
Geboortedatum verzekerde *
Naam verzekeraar *
Polisnummer *
Verzekerde waarde
Telefoonummer *