Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met zo’n verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledenen. De bank vertelt in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is.

Verklaring van erfrecht niet altijd nodig

De banken vinden een verklaring van erfrecht niet nodig als:

  • Er sprake is van een langstlevende partner (echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner).
  • Er geen testament is.
  • Het saldo op de rekening niet hoger is dan € 100.000.
  • Bij een hoger saldo, als er meerdere erfgenamen zijn of in complexe situaties is de verklaring wel nodig.

Verklaring van erfrecht door notaris

Een notaris maakt een verklaring van erfrecht op. Iedereen kan een notaris vragen om een verklaring van erfrecht af te geven.

Onderzoek notaris bij verklaring van erfrecht

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken. Onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart.
Zijn er veel erfgenamen of zijn de erfgenamen moeilijk te vinden, dan kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.