Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Een verklaring van overlijden, ook wel overlijdensverklaring genoemd,is een verklaring die wordt afgegeven door een arts, waarmee deze verklaart dat een bepaalde persoon is overleden. Deze verklaring is nodig om bij de burgerlijke stand aangifte te doen van overlijden en om de overledene te kunnen begraven of cremeren. Elke arts is gerechtigd om na het vaststellen van het overlijden van een persoon, als deze overtuigd is van het feit dat de dood een natuurlijke oorzaak had, een overlijdensverklaring in te vullen. Een dergelijke verklaring bestaat uit twee delen:

A-formulier 

Op dit formulier worden de persoonsgegevens van de overledene alsmede de gemeente en datum van overlijden ingevuld. Daarbij verklaart de arts dat deze het lijk persoonlijk geschouwd heeft en dat deze overtuigd is van een natuurlijke dood. Dit formulier wordt gebruikt door de burgerlijke stand om een akte van overlijden op te stellen en een verlof tot begraven of cremeren af te kunnen geven.

B-formulier of doodsoorzaakverklaring 

Op dit formulier wordt door de schouwend arts de doodsoorzaak ingevuld, alsmede nog enkele gegevens omtrent de toedracht van het overlijden. In tegenstelling tot het A-formulier bevat dit niet de persoonsgegevens van de overledene. Het formulier wordt zodoende geanonimiseerd overgedragen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Als de schouwend arts niet overtuigd is van een natuurlijk overlijden - dat kan zijn als er duidelijk sprake is van een niet-natuurlijke dood zoals een ongeval, moord, zelfmoord of euthanasie, dan moet de arts een gemeentelijk schouwarts inschakelen die de schouw doet. Als deze alsnog tot de conclusie komt dat er sprake is van een natuurlijk overlijden dan kan deze een A- en een B-formulier invullen.

Niet-natuurlijke dood

Als de gemeentelijk schouwarts tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een natuurlijk overlijden dan vult deze wel het B-formulier in maar niet het A-formulier. In plaats daarvan vult deze twee z.g. Artikel 10-formulieren (genoemd naar artikel 10 van de Wet op de lijkbezorging) in. Het ene formulier wordt in plaats van het A-formulier gestuurd aan de burgerlijke stand; het andere aan de officier van Justitie. Als de burgerlijke stand geen A-formulier maar een artikel 10-formulier ontvangt, geeft deze pas een verlof tot begraven of cremeren af nadat men een brief van de officier van Justitie heeft ontvangen dat deze daartoe toestemming verleend heeft, door het lichaam van de overledene 'vrij te geven'.

Welke documenten zijn belangrijk na een overlijden>>