Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Artikel in ledenmagazine Univé

Ruim een jaar geleden starte Peter zijn eigen uitvaartonderneming in het Drentse Veenoord. ‘Ik wilde écht iets betekenen voor mensen’. Hij vertelt dat het bijzondere van zijn vak veelal in persoonlijke dingen zit. ‘Bij een rouwkaart van een mevrouw die Alzheimer heeft gehad, hebben we bijvoorbeeld een zwart-witfoto gebruikt die gemaakt was toen zij 20 jaar was. Tijdens haar ziekte had de vrouw haar enige portretfoto bekrast, maar haar zoon had er tocht weer iets moois van kunnen maken. Zo’n bijzondere invulling van een rouwkaart, dat maakt mijn werk erg bijzonder’. Een waardig afscheid – hoe verdrietig het overlijden ook is – moet mensen een goed gevoel geven, vindt Peter.
Een goede leidraad bij een gesprek over uitvaart is een wensenformulier. U kunt inspiratie opdoen met het formulier ‘Zo wil ik afscheid nemen’, te vinden op www.unive.nl. Het in kaart brengen van wensen heeft als bijkomend voordeel dat u zo een goede inschatting kunt maken van de kosten van een uitvaart. Peter: ‘Hoe duur een uitvaart is, is daar namelijk van afhankelijk. U betaald ondermeer voor de laatste persoonlijke verzorging van de overledene, de aanschaf van een kist, het vervoer van het lichaam, rouwkaarten, een rouwadvertentie, de huur van een uitvaartcentrum of kerk voor een ceremonie, een condoleanceboek, een kopje voor de gasten, begrafeniskosten, crematiekosten, grafrechten of de kosten voor een urn en het verstrooien van de as.
Peter merkt dat in de praktijk regelmatig voorkomt dat mensen niet verzekerd zijn voor de uitvaartkosten. Of te laag. ‘Dan draaien nabestaanden voor de (extra) kosten op. Dat kan mensen boos maken en hun rouwverwerking in de weg staan’, ervaart Peter. ‘Het argument dat ze nog nooit iemand boven de grond hebben laten staan’ gaat niet op. Veel gemeenten verhalen de kosten van een uitvaart namelijk op de nabestaanden’.


Klik op het artikel voor de volledige weergave.
terug naar overzicht