Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Crematies Emmen stabiel

Het sterftecijfer
Dat is min of meer in overeenstemming met het sterftecijfer in de gemeente Emmen dat de laatste jaren nauwelijks is gestegen. Statisticus Herry Thole informeerde bij het crematorium op de Meerdijk in Emmen. Het zijn niet alleen inwoners van Emmen die op de Meerdijk gecremeerd worden, maar uit geheel Zuidoost-Drenthe.

In de gemeente Emmen overlijden jaarlijks ruim 1100 mensen. In de winter ligt het sterftecijfer hoger dan zomers, namelijk 100 gemiddeld in een wintermaand en 85 in een zomermaand.

In de toekomst zal het aantal crematies zeker stijgen, zowel door de vergrijzing als door de toenemende keuze voor cremeren. Landelijk is het aandeel crematies boven de 60% gestegen en Emmen wijkt daar niet veel van af.

Overzicht
Crematies 1996: 735. Crematies 2010: 1123. Crematies 2011: 1089. Crematies 2012: 1158. Crematies 2013: 1144. Crematies 2014: 1098.

Bron: Emmen.nu 2015 week 3

Vermeer Uitvaartzorg is gevestigd in Veenoord (Emmen, Drenthe) en
verzorgd als onafhankelijk uitvaartverzorger uw uitvaart, begrafenis of crematie, met tijd en aandacht.
 

terug naar overzicht