Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Kind van de toekomst

Wanneer een baby sterft, blijven ouders achter met een leegte die diep kan ingrijpen in verschillende lagen van hun leven. Rondom het overlijden van hun kind gebeurt er veel, vaak in een notendop aan tijd. ‘Voor mijn gevoel heeft zich hier een heel leven afgespeeld’, aldus Miriam, moeder van Noortje. De belofte van de toekomst met dit kind is verbroken. De baby is door de dood vereeuwigd als een kind van de toekomst.De impact van het verlies van een baby is het thema voor de tweedelige reeks Kind van de toekomst. Het eerste deel – Kind van de toekomst, Verhalen over de impact van het verlies van een baby – is een boek met levensverhalen waarin moeders en vaders vertellen over hoe de dood van hun baby hun leven heeft beïnvloed. In het tweede deel – Kind van de toekomst, Beschouwingen over de impact van het verlies van een baby – wordt vanuit rouwtheoretische kaders teruggeblikt op de verhalen uit het eerste boek. Beide boeken zijn geschreven voor lotgenoten en hun sociale omgeving, voor hulpverleners en studenten aan hulpverleningsopleidingen.

Kathy Beckers-Mansell (1968) is rouwtherapeut. In haar praktijk MetJari begeleidt zij kinderen, jongeren en ouders die zich geconfronteerd zien met een betekenisvol verlies. Omdat zij signaleerde dat het verlies van een baby vaak een woekerend en verborgen rouwproces tot gevolg heeft, heeft zij een onderzoeksproject op gezet waarin zij de beleving van rouw bij zesendertig ouders van zeer jong gestorven baby’s heeft onderzocht. Aan het project werkten ouders mee die, in verschillende tijdvakken van de afgelopen veertig jaren en ten gevolge van uiteenlopende doodsoorzaken, een kind van zes maanden of jonger verloren. De bevindingen uit dit project zijn de basis voor de tweedelige reeks Kind van de Toekomst. 

Bron: Kind van de toekomst www.metjari.nl

Vermeer Uitvaartzorg regelt uitvaarten (begrafenissen en crematies) in Drenthe en een deel van Groningen en Overijssel.

terug naar overzicht