Bij een overlijden bel dag en nacht 0591 22 79 22

Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming. Sinds 2010 is deze nieuwe vorm van opbaren mogelijk waarbij in veel gevallen geen koeling nodig is.  Door lichte massage van de huid van de overledene vult de licht getinte conserveringsvloeistof de bloedvaatjes. Na ongeveer een uur krijgt de overledene in plaats van een wasbleke kleur met donkere vlekken weer een natuurlijker uiterlijk. De ontbinding en bacteriegroei worden geremd, waardoor de overledene toonbaar blijft. Uiterlijk tien dagen na de behandeling zal het natuurlijke ontbindingsproces op gang komen.

Laatste verzorging

Nadat de overledene is behandeld, wordt deze gekleed. Op verzoek van de nabestaanden kunnen er cosmetische producten opgebracht worden. Wanneer een overledene bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval beschadigd of verminkt is, zal de thanatopracteur in veel gevallen in staat zijn door middel van hecht- en lijmtechnieken de beschadigingen te herstellen. De restauratie van overledenen stelt de nabestaanden in de meeste gevallen de gelegenheid alsnog afscheid te nemen.

Opbaren van de overledene

Na de behandeling kan de overledene worden opgebaard bij normale kamertemperatuur, zonder dat daarbij gebruikgemaakt wordt van een koelinstallatie. De opbaring zonder koelinstallatie voorkomt warmtevorming en motorgeruis in de opbaarruimte. Opbaren op bed of opbaarplateau kan zonder problemen worden uitgevoerd. Verkleuringen en andere ontbindingsverschijnselen zullen geen belemmering meer vormen bij het afscheid nemen.

Lees meer over opbaren >>
Meer weten over Vermeer Uitvaartzorg? >>